p001

Proiectul se adresează tinerilor liceeni cu scopul de a face din antreprenoriat o opţiune de carieră pentru fiecare tânăr, să dezvolte competenţe manageriale şi antreprenoriale elevilor/tinerilor cu  posibilitatea de a deschide pe viitor o afacere.

Grupul ţintă:
40 de elevi cu vârste cuprinse între 16-19 ani din unităţile de învăţământ liceal din Roman;
50 de cadre didactice participante la simpozion.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt
40 de elevi/tineri, participanţi la cursurile de formare in domeniul antreprenoriatului
50 de cadre didactice participanţi la simpozion.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi: prietenii tinerilor implicati in proiect, familiile acestora, comunitatea şcolară din care fac parte, invitaţii la eveniment, reprezentanţii comunităţii şi comunitatea în general.

ECHIPA  DE  PROIECT :
MANAGER  PROIECT: director  prof. Nelia Lorica Havrici
ASISTENT  MANAGER: prof. Ina Manuela Dăscăliţa
CONTABIL: prof. Emanuela Popiţan
LECTORI :
prof. Cristinica Viorica Sava
prof. Crina Gabriela Cărpuşor
ECHIPA  DE  LUCRU pentru selectarea grupului ţintă:
LECTORI :
prof. Cristinica Viorica Sava
prof. Crina Gabriela Cărpuşor
CADRE  DIDACTICE :
prof. Adăscăliţei Marinela
prof. Ceobanu Elena
prof. Netedu Eva
prof. Ploşniţă Lăcrămioara
prof. Deaconu Iolanda

Activităţile principale:
A1. Lansarea proiectului şi selectarea grupului de elevi/tineri,
A2. Pregătirea materialelor de curs pentru seminarul tinerilor,
A3.  Elaborarea şi editarea materialelor informative
A4. Realizarea seminariilor de pregătire a tinerilor în domeniul antreprenoriatului,
A5. Organizarea concursului “Cel mai bun antreprenor în domeniul construcţiilor”,
A6. Crearea unui site pe domeniul antreprenorial,
A 7. Organizarea simpozionului „Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea comunităţii locale”,
A 8. Acţiuni de vizibilitate şi monitorizare a proiectului,
A 9 Diseminarea activităţilor din cadrul proiectului,
A 10 Conferinţă finală de închidere a proiectului.

Obiectivele proiectului:
Încurajarea spiritului antreprenorial, al creativităţii şi inovării în rândul tinerilor, prin promovarea culturii antreprenoriale la elevii de vârsta 16-19 ani din unităţile de învăţământ liceal din Roman.
Dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul antreprenoriatului pentru  cei 40 de elevi participanţi la proiect; obiectivul prevede realizarea unor sesiuni de informare/formare în domeniul antreprenoriatului.
Organizarea şi desfăşurarea concursului “Cel mai bun antreprenor în domeniul construcţiilor”, pe tematica proiectului.
Dezvoltarea de materiale pentru realizarea simpozionului „Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea comunităţii locale”
Asigurarea calităţii materialelor de promovare, a vizibilităţii şi diseminării activităţilor proiectului.
Seminariile de pregătire cu elevii se vor desfăşura pe trei module fiecare având ore de teorie cât şi pregătire practică.
Cursul se va finaliza prin organizarea concursului “Cel mai bun antreprenor în domeniul construcţiilor”, unde elevii vor prezenta cele mai bune lucrări în mod atractiv. Elevii vor putea participa cu lucrări individuale sau în echipă. Se vor acorda premii pentru cele mai bune lucrări.
Un element de noutate va fi organizarea simpozionului „Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea comunităţii locale” unde se pot implica atât elevi cât şi cadre didactice din unităţile şcolare din Roman.
Prin proiectul nostru dorim să îmbunătăţim spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, să creăm elemente de cultură antreprenorială şi să transferăm cunoştinţele necesare planificării unei afaceri cu şanse mai mari de succes.
A deveni antreprenor este o excelentă ocazie pentru tineri dornici să creeze, să inoveze, să desfăşoare o muncă de excepţie şi care ar dori să-şi ia soarta în propriile mâini.